dimarts, 7 de juny del 2016

Reparació de la barraca número 81, o “d’en Víctor”

Els dies d’abstinència de pedra seca començaven a notar-se. Els membres del grup, que en les jornades anteriors havien esmerçat els seus esforços en netejar merda de colom a la torre de l’església i cercar rampoines de passeres pel riu, ja patien del mono de la pedra seca. I com que ara està ben seca, les seves energies han contribuït a reparar una barraca que anava fent figa.

La construcció número 81, altrament coneguda com “d’en Víctor”, havia patit un esllavissament a la seva cara oest (més o menys perquè és de planta rodona i no té cares definides), i li calia una reparació, que no és el mateix que reconstrucció, ja que aquesta havia estat portada a terme el 8/11/2009.

El manual de seguretat i higiene que gasta el grup diu: si veus venir una pedra rodolant costes avall, aparta't! I això és el que ha fet la tropa quan, en enretirar la runa del trau de la barraca, s’ha produït un nou despreniment de les pedres més altes, que han rodolat avall, com estableix la llei de la gravetat. Afortunadament, això no ha causat cap gravetat en el físic dels àgils pedrasequers.

Un cop superat aquest moment d’adrenalina, les pedres han tornat al seu lloc, encara que en diferent ordre, que no estan numerades i es posen allà on s’escau segons avança l’obra. S’ha arribat a l’alçada de la coberta i, en una nova jornada, es podrà donar per acabada aquesta reparació que, per què no, pot ser motiu d’una nova inauguració ja que no és la mateixa que abans.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada