dimarts, 12 d’abril del 2022

Expiant els pecats a la barraca número 79

És temps de penitència i els pedrasequers fan la seva. Un reduït grup ha seguit amb les tasques expiatòries d'aixecar pedres. Són càstigs físics que pretenen la cerca del perdó dels pecats que hauran de cometre en acabar la feina, ja que les faltes precedents han estat exculpades per mitjà de la litúrgia de l'esmorzar comunitari. Lloada sigui la Pedra Filosofal! 

A les imatges es pot apreciar un cert avenç en el procés de reconstrucció de la barraca. També és fàcil endevinar que faltarà pedra i s'haurà de procedir a la miraculosa cerca i captura pels voltants de la construcció. 

Es preveu que diumenge vinent es produeixi una resurrecció massiva de pedrasequers i la propera jornada, despullats de cilicis i capirots, tornin tots plegats a la feina.

dimarts, 5 d’abril del 2022

Ara és el torn de la barraca número 79

Prop de les ruïnes de El Carner es troba la barraca número 79, o “d'en Francesc Rius”. Es pot dir amb més precisió que allà es troba allò que queda de l'esmentada barraca, que és una pila de pedres com a testimoni de la seva existència. 

A aquesta barraca se li pressuposa una planta rodona, es troba a 428 metres d'altitud, feta amb pedra de gresos i conglomerats, amb una porta orientada a al Est 28º Sud. 

Els pedrasequers han dedicat la jornada a netejar l'entorn i buidar l'interior de la construcció per a trobar el terra pelat (tampoc s'ha localitzat l'olla del tresor). Aquestes són les tasques inicials del compendi descrit en el procediment de restauració de barraques de pedra seca.