dimarts, 30 d’abril del 2019

La barraca 151 pren forma

L'estructura de la barraca número 151 ha quedat definida i, al contrari dels que es pensava, no és nova. La barraca número 35, àlies “Individual” , presenta una estructura semblant, és a dir: les dimensions de la porta es mantenen en tota la profunditat de la mateixa, com una mena de túnel de curta profunditat.

dimarts, 16 d’abril del 2019

I de nou a les barraques

Una de les tasques de la jornada d'avui, molt important, ha estat la identificació de la barraca número 113, àlies “de la Marta” amb la gravació del número que li correspon a l'ampla llinda que mostra al món. L'encarregat d'aquesta tasca, armat amb el burí i el martell, ha dibuixat els números molt acuradament, deixant palesa la seva destresa cal·ligràfica.

El gruix del grup s'ha centrat en el desmembrament provisional de la barraca número 151, dedicada al company Francesc Vilaclara, qui manifesta un entusiasme excepcional en les tasques de restauració d'aquesta barraca. De moment, s'ha seguit amb la tasca de desmembrament de la mateixa, procediment d'obligatori compliment amb les barraques que es mostren malmeses en grau de sinistre total, com és el cas de la que els ocupa en el decurs d'aquestes jornades, interrompudes per les urgències ateses la setmana anterior.


Els pedrasequers han d'obrar dreturerament amb aquesta barraca. La seva estructura, no vista en cap de les restaurades fins ara, fa que es manifesti una certa curiositat i, un cop descoberts els seus secrets, els farà més savis. Els aixecadors de pedres, que són molt entenimentats, deixen de banda la pruïja i es prenen la tasca com un complement al bescantar de qui s'ho mereix, entremesclant adesiara els renecs porgadors de l'ànima. Es poden trobar associacions en les que els seus membres paguen una quota per a passar-s'ho tan bé, en canvi, aquests ho gaudeixen de franc.

dimarts, 9 d’abril del 2019

Operació d’urgència

El grup havia rebut uns avisos que denunciaven una destrossa al Cau de la Furriola. S'havia produït una esllavissada de rocs, procedents d'una visera que hi ha a sobre de la bassa, possiblement deguda als aiguats que han visitat aquestes contrades els darrers dies, i s'havia endut pel davant un bona part de la paret d'aquella bassa que reté les aigües que s'escolen pel torrent de Matalonga.

La barraca d'en Vilaclara pot esperar. Els membres del grup han decidit atendre aquesta emergència ràpidament. Amb els estris adequats i ben d'hora, han enfilat el camí cap a la zona afectada on s'ha fet una feina ben feta, com és habitual en el grup, i s'espera que aguanti molt de temps. Han aprofitat per a falcar els rocs del voladís amb les pedres que havien caigut, prevenint d'aquesta forma noves esllavissades.

dimarts, 2 d’abril del 2019

L'enigma de la barraca 151

El grup s'ha constituït en brigada arqueològica en el decurs d'aquesta jornada. La barraca que portarà el nom d'en Francesc Vilaclara està desvetllant aspectes que, fins ara, no n'eren habituals en aquest tipus de construcció.

A primer cop d'ull en el moment de la troballa, la construcció presentava una imatge que s'encabia entre les barraques de marge, a la que se li havia vingut avall la cúpula. Un cop s'ha començat a excavar, ha estat comprovat que disposa de quatre llindes continues que podrien haver constituït el sostre de la barraca, formant una estructura de tancament desconeguda fins ara. Les tasques d'excavació que encara falten donaran resposta als dubtes que es plantegen.