dimarts, 18 de desembre del 2012

Reconstrucció de la barraca 98 o “de l’Agnès”Estat inicial
La barraca quina reconstrucció enceten els membres del grup va estar molt de temps esquivant –los, quan passaven al seu costat per a arranjar les construccions que es troben al seu voltant. Va ser l’incansable Jordi Guillemot (http://www.caudelguille.net) qui va sortir del camí per a trobar-la, motiu pel qual va ser batejada amb el nom de la seva filla. Avui, el Jordi ha estat present en el procés inicial de neteja dels voltants i desenrunament.

Treballs de reconstrucció
Aquesta barraca presenta un armariet a ran de terra que, presumiblement, s’utilitzava per a ubicar el canti i mantenir l’aigua fresca. La seva construcció estava consolidada a base de una bona quantitat de pedres planes que han estat extretes del seu interior, on havien caigut en enfonsar-se la construcció, presumiblement a causa de la gruixuda arrel d’un pi que va tenir la mala idea de créixer a ran de porta. La seva façana es troba orientada cap a llevant i la part posterior està encastada en el pendent que baixa del camí.
  
Presenta un enfonsament important de tota la meitat anterior, fet que obligarà a esmerçar esforços per a restituir-li el seu aspecte original.

1 comentari: